Gwarancjakolory

Okres gwarancji na kartridże i tonery wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży. 

Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni, lecz w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do 21 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do naszego serwisu.

 

Reklamacje

Podstawą reklamacji jest nadesłanie wadliwego kartridża ze szczegółowym opisem wady oraz wydrukiem próbnym (jeżeli to możliwe).

Jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne elektroniki lub pozostałych elementów produktu, a także uszkodzenia spowodowane niewłaściwym przechowywaniem lub eksploatacją powodują utratę gwarancji.

Wysyłkę należy uzgodnić z działem reklamacji.

Prosimy o załączanie do reklamowanych produktów formularza zgłoszenia reklamacyjnego oraz kopii paragonu lub faktury.

Img5.jpgimg4.jpgimg9.jpgimg8.jpgImg7.jpgImg1.jpgImg3.jpgImg.jpgimg2.jpgimg6.jpg
Saturday the 4th.